Prijzen en offerte

  • Gateway Vertalingen hanteert voor vertalingen naar en vanuit het Engels een standaardtarief van EUR 0,19 per woord. Voor sommige andere, minder gangbare talencombinaties liggen de woordtarieven iets hoger.
  • Het aantal woorden in de doeltaal is bepalend.
  • Voor beëdigde vertalingen wordt EUR 0,02 extra per woord in rekening gebracht.
  • Voor herhalingen binnen teksten, overlap tussen documenten en overlap met ons vertaalgeheugen worden kortingen berekend. 
  • Voor correctie van bestaande, niet door Gateway vertaalde teksten, wordt EUR 96,- per uur gerekend.
  • U ontvangt altijd binnen een paar uur een offerte op maat!
Wat is de som van 3 en 1?

Wat is een verificatievraag?

Een verificatievraag is een test om computers en mensen uit elkaar te houden, om te voorkomen dat programma's automatisch berichten kunnen versturen via de website.