Waarom wij

U kiest een vertaalbureau met zorg. Vertalen is immers niet zomaar het omzetten van een tekst in een andere taal. Hoe specialistischer een tekst is, hoe meer kennis en zoekervaring er nodig is om de juiste term te vinden. Gateway Vertalingen heeft in de loop der jaren een fors netwerk aan experts op terminologiegebied opgebouwd. Als u van onze diensten gebruikmaakt, zult u zelf ervaren wat we hiermee bedoelen.

Gateway Vertalingen werkt met vertalers die moedertaalsprekers zijn van de taal waarin uw tekst vertaald moet worden. Dit garandeert u vlot en gangbaar taalgebruik. Ze hebben ook allemaal een speciale band met het Nederlands en de Nederlandse maatschappij. Zo zorgen wij ervoor dat u verzekerd bent van een vertaling van hoge kwaliteit.

Een vertaler is uw beste lezer. Dat blijkt vaak wanneer wij bij het vertalen van uw tekst onduidelijkheden of typefoutjes tegenkomen. Natuurlijk helpen wij u om dit soort onvolkomenheden in de oorspronkelijke tekst te verhelpen. Zo snijdt ons 'vertaalmes' aan twee kanten.

Vanzelfsprekend wordt elke vertaling door minstens twee paar ogen bekeken en zorgvuldig gecontroleerd voordat ze aan u geleverd wordt.

 

Informatie over prijzen en offerte op maat